Câu Lạc Bộ Lion Muay

Số 39 Cao Lỗ , Phường 4, Quận 8

Chủ Nhiệm – HLV Phan Tấn Công

Muay Thái Quận 8