GIAP TRUNG THANG
Phó chủ tịch kiêm Tổng Thư Ký Liên đoàn Muay Tp. Hồ Chí Minh
Tổng thư ký Liên đoàn Muay Đông Nam Á

Câu lạc bộ Võ thuật TP.HCM
Số điện thoại: 0902.420.808
Văn phòng: 0283.9624.196
Email: vietnammuay@gmail.com
hmfmuay@gmail.com
Facebook: Giap Bao Long
Fax: 028 389626297

Số 4 Lê Đại hành, Phường 15, Quận 11, Tp.Hồ Chí Minh