One Place – Muay Club Ninh Thuận

Lô TM 27 – 20 Đường Hoàng Diệu, Phường Thanh Sơn, Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận

Chủ Nhiệm – HLV Phạm An Viên

Liên Hệ: 093.270.99.36

Muay thái Ninh Thuận