Kết Quả Giải Vô Địch Muay Tp.Hồ Chí Minh 2021

Lộ diện thế hệ Vàng của làng Muay Tp.Hồ Chí Minh năm 2021

 

 

 

 

III. KẾT QUẢ THI ĐẤU CÁ NHÂN
1. HẠNG CÂN 45KG NỮ
STT HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ HẠNG
1 TRẦN THỊ CẨM TIÊN NHÀ BÈ NHẤT
2 VŨ THỊ TUYẾN HÓC MÔN NHÌ
3 VÕ HÀ DẠ THẢO QUẬN 3 BA
4 VÕ THỊ DIỄM PHÚC BÌNH TÂN BA
2. HẠNG CÂN 48KG NỮ
STT HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ HẠNG
1 NGUYỄN THỊ LỆ KHÓA THỦ ĐỨC NHẤT
2 BÙI KIM HÀ HÓC MÔN NHÌ
3 TRẦN THỊ THANH THẢO QUẬN 3 BA
4 PHAN THỊ ÁNH NGỌC TÂN BÌNH BA
3. HẠNG CÂN 51KG NỮ
STT HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ HẠNG
1 NGUYỄN THỊ KIM NGÂN PHÚ NHUẬN NHẤT
2 TRẦN DIỄM TRINH BÌNH TÂN NHÌ
3 PHẠM THỊ DIỄM TRANG QUẬN 5 BA
4. HẠNG CÂN 54KG NỮ
STT HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ HẠNG
1 HOÀNG THỊ THU HIỀN QUẬN 7 NHẤT
2 NGHIÊM NGỌC BẢO TRÂN THỦ ĐỨC NHÌ
3 HỒ PHƯƠNG UYỂN MY TÂN BÌNH BA
4 NGUYỄN THỊ HOÀI DUYÊN GÒ VẤP BA
5. HẠNG CÂN 57KG NỮ
STT HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ HẠNG
1 LÊ THỊ HỒNG ĐÀO TÂN BÌNH NHẤT
2 PHAN THỊ MAI LY GÒ VẤP NHÌ
3 NGUYỄN HOÀNG QUỲNH NHƯ QUẬN 7 BA
4 TRẦN THỊ MỸ PHƯỢNG THỦ ĐỨC BA
6. HẠNG CÂN 60KG NỮ
STT HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ HẠNG
1 NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC QUẬN 5 NHẤT
2 TRẦN THỊ NGỌC HOÀI HÓC MÔN NHÌ
3 NGUYỄN THỊ LAN ANH BÌNH TÂN BA
4 VÕ NGUYỄN KIM ANH QUẬN 7 BA
7. HẠNG CÂN 63.5KG NỮ
STT HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ HẠNG
1 PHẠM THỊ KIM THOA TÂN BÌNH NHẤT
2 BÙI THỊ OANH PHÚ NHUẬN NHÌ
3 VÕ THỊ PHƯƠNG DUNG QUẬN 7 BA
8. HẠNG CÂN 48KG NAM
STT HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ HẠNG
1 LÝ DIỆU PHƯỚC TÂN BÌNH NHẤT
2 MÃ THÀNH ĐANG QUẬN 3 NHÌ
3 MAI VĂN THẮNG QUẬN 7 BA
4 ĐOÀN THANH THUẬN QUẬN 5 BA
9. HẠNG CÂN 51KG NAM
STT HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ HẠNG
1 NGUYỄN ĐÌNH MINH KHUÊ THỦ ĐỨC NHẤT
2 NGUYỄN CHÍ THÀNH PHÚ NHUẬN NHÌ
3 PHẠM DUY TÂN TÂN BÌNH BA
4 TRỊNH TRƯỜNG GIANG QUẬN 5 BA
10. HẠNG CÂN 54KG NAM
STT HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ HẠNG
1 VŨ ĐẠI LUẬT TÂN PHÚ NHẤT
2 PHẠM HỮU THƯƠNG PHÚ NHUẬN NHÌ
3 PHẠM NGUYỄN ANH VŨ QUẬN 5 BA
4 ĐỖ HUY HOÀNG TÂN BÌNH BA
11. HẠNG CÂN 57KG NAM
STT HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ HẠNG
1 NGUYỄN THANH TRUNG PHÚ NHUẬN NHẤT
2 PHẠM ĐÌNH TOÀN QUẬN 1 NHÌ
3 LÊ THANH DƯƠNG QUẬN 4 BA
4 PHAN ĐỨC ĐẠT THỦ ĐỨC BA
12. HẠNG CÂN 60KG NAM
STT HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ HẠNG
1 LƯƠNG THÀNH PHÚC QUẬN 5 NHẤT
2 BÙI TRẦN TẤN TÀI TÂN PHÚ NHÌ
3 TRẦN HÙNG TUẤN NHÀ BÈ BA
4 HUỲNH THANH TRƯỜNG QUẬN 10 BA
13. HẠNG CÂN 63.5KG NAM
STT HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ HẠNG
1 ĐẶNG VĂN THẮNG QUẬN 7 NHẤT
2 TRẦN NAM HUỲNH QUẬN 3 NHÌ
3 TRẦN TRUNG NGHĨA QUẬN 5 BA
4 TẠ PHƯƠNG NAM QUẬN 4 BA
14. HẠNG CÂN 67KG NAM
STT HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ HẠNG
1 PHẠM NGỌC MẪN QUẬN 7 NHẤT
2 TRẦN NHẬT LONG QUẬN 5 NHÌ
3 NGUYỄN TRUNG TIẾN ĐẠT PHÚ NHUẬN BA
4 VŨ MINH TIẾN TÂN PHÚ BA
15. HẠNG CÂN 71KG NAM
STT HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ HẠNG
1 NGUYỄN THANH TÙNG THỦ ĐỨC NHẤT
2 LÂM ĐẠI PHÁT QUẬN 1 NHÌ
3 NGUYỄN HỮU ĐỨC QUẬN 5 BA
4 HỒ GIA HIẾU TÂN BÌNH BA
16. HẠNG CÂN 75KG NAM
STT HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ HẠNG
1 TRƯƠNG VĂN MAO THỦ ĐỨC NHẤT
2 PHAN HOÀNG PHÚC QUẬN 5 NHÌ
3 HUỲNH THÁI NHÂN PHÚ NHUẬN BA
4 PHẠM MINH ĐỨC QUẬN 10 BA
17. HẠNG CÂN 81KG NAM
STT HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ HẠNG
1 ĐỖ THÀNH DƯƠNG QUẬN 7 NHẤT
2 VĂN MINH HÙNG QUÂN QUẬN 3 NHÌ
3 TRẦN QUANG SỸ QUẬN 5 BA
4 NGUYỄN VĂN DŨNG TÂN BÌNH BA
18. WAIRU ĐƠN NỮ
STT HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ HẠNG
1 NGUYỄN NHỰT THẢO QUẬN 5 NHẤT
2 NGUYỄN THỊ BÉ REN TÂN BÌNH NHÌ
3 PHAN DIỆP BẢO CHÂU QUẬN 10 BA
4 BÙI THU HÀ QUẬN 1 BA
19. WAIRU ĐÔI NỮ
STT HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ HẠNG
1 PHẠM THỊ DIỄM TRANG QUẬN 5 NHẤT
NGUYỄN NHỰT THẢO
2 PHAN DIỆP BẢO CHÂU QUẬN 10 NHÌ
NGÔ LÊ NHƯ QUỲNH
3 VƯƠNG THU NGÂN TÂN BÌNH BA
A VIẾT THỊ PHẤT
4 HỒ THỊ ANH THƯ QUẬN 1 BA
BÙI THU HÀ
20. WAIRU ĐƠN NAM
STT HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ HẠNG
1 NGUYỄN TRẦN TRIỀU DÂNG QUẬN 5 NHẤT
2 PHAN BẢO TRUNG TÂN BÌNH NHÌ
3 THẠCH TÂM BÌNH TÂN BA
4 TRỊNH TRƯỜNG GIANG QUẬN 1 BA
21. WAIRU ĐÔI NAM
STT HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ HẠNG
1 KIM MINH TÂM TÂN BÌNH NHẤT
NGUYỄN VĂN TUẤT
2 DƯƠNG DĨ TIẾN QUẬN 5 NHÌ
NGUYỄN TRẦN TRIỀU DÂNG
3 LÝ QUỐC PHONG QUẬN 1 BA
TRỊNH TRƯỜNG GIANG
4 DƯƠNG HOÀNG TUẤN QUẬN 10 BA
ĐỖ ANH QUÂN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *